O Firmie


W 1985 roku ukończyłem Wydział Geodezji Górniczej i Przemysłowej AGH w Krakowie otrzymując tytuł magistra inżyniera geodety górniczego.
w 1990 roku uzyskałem uprawnienia mierniczego górniczego w Wyższym Urzędzie Górniczym.
Od 1992 roku prowadzę obsługę mierniczą kopalń odkrywkowych.
Firma Miernictwo Górnicze działa od 2010 roku.

Zakłady górnicze , które prowadziłem to między innymi:
KWB Sieniawa
Taczalin, Biskupin, Brodowice, Czaple, Goliszów, Guzice, Górzykowo, Jaczów, Kotla, Kryniczno, Kunice, Kurowice, Marysin,Olszna II-MK,Osetnica, Ostaszów, Pobiel, Rokitki, Raków, Rejów, Składowice, Słone, Szczytniki, Wrończa


Firma Miernictwo Górnicze zajmuje się sporządzaniem map i nadzorem mierniczym. Wykonywane mapy to mapy wyrobisk, mapy sytuacyjno-wysokościowe, mapy zbiorników wodnych oraz mapy cieków wodnych. Sporządzane przeze mnie pomiary batymetryczne to m.in. pomiary odkrywek oraz zakładów górniczych. Mierniczy górniczy Dolny Śląsk jest miejscem, w którym działam. Natomiast słowo batymetria powinno być kojarzone z moją firmą.Uprawnienia


Uprawnienia WUG - Mierniczy Górniczy
Zatwierdzenia OUG - Osoba wyższego dozoru ruchu specjalności mierniczej w zakładach górniczych odkrywkowychOferta


Batymetria, Miernictwo Górnicze Batymetria : pomiary dna zbiorników i cieków wodnych, mapy zbiorników wodnych : mapy cieków wodnych

PRZYKŁADY PDF

Woda warstwice
Sonda
Echosonda
Warstwice dna

Batymetria, Miernictwo Górnicze Batymetria, Miernictwo Górnicze Batymetria, Miernictwo Górnicze

Batymetria, Miernictwo Górnicze Sporządzanie map wyrobisk, map sytuacyjno - wysokościowych w oparciu o przepisy Prawa Geologicznego i Górniczego

PRZYKŁADY PDF

Brodowice
Luboszyce
Karta_Luboszyce
Karta_Pobiel
A-A
B-B


Batymetria, Miernictwo Górnicze

Sporządzanie załączników mapowych do planów ruchu zakładu górniczego

Sprawowanie nadzoru mierniczego nad ruchem zakładów górniczych

PRZYKŁADY PDF

plan - przykład 1
plan - przykład 1
plan - przykład 1
plan - przykład 1


Batymetria, Miernictwo Górnicze

Pomiary i obliczenia objętości zwałowisk

Pomiary i obliczenia objętości wybranego złoża w zakładach górniczych

Batymetria, Miernictwo Górnicze Batymetria, Miernictwo Górnicze Batymetria, Miernictwo Górnicze Batymetria Batymetria, Miernictwo Górnicze Batymetria, Miernictwo Górnicze


Batymetria, Miernictwo Górnicze

Ortofotomapa z nalotów fotogrametrycznych zakładów odkrywkowych

Kontakt: Janusz Haliński, tel. 605 035 045,
e-mail: janusz.halinski@gmail.com


Batymetria, Miernictwo Górnicze Batymetria, Miernictwo Górnicze Batymetria, Miernictwo Górnicze Batymetria, Miernictwo GórniczeGaleria


Batymetria, Miernictwo Górnicze Batymetria, Miernictwo Górnicze Batymetria, Miernictwo Górnicze Batymetria, Miernictwo Górnicze Batymetria, Miernictwo Górnicze Batymetria, Miernictwo Górnicze Batymetria, Miernictwo Górnicze Batymetria, Miernictwo Górnicze Batymetria, Miernictwo Górnicze Batymetria, Miernictwo Górnicze Batymetria, Miernictwo Górnicze Batymetria, Miernictwo Górnicze Batymetria, Miernictwo Górnicze Batymetria, Miernictwo Górnicze Batymetria, Miernictwo Górnicze Batymetria, Miernictwo Górnicze Batymetria, Miernictwo Górnicze Batymetria, Miernictwo Górnicze Batymetria, Miernictwo Górnicze Batymetria, Miernictwo Górnicze Batymetria, Miernictwo Górnicze

Dane Firmy


"Miernictwo Górnicze"
Piotr Szajt

ul. Rynek 5/3
67-200 Głogów
tel. 531802808

NIP 693-119-98-28

piotr.szajt@gmail.com


^ NA GÓRĘ ^